Suomi maksuton:

Ostoskorisi

Ostoskorisi

Välisumma:

Tietosuojakäytäntö

Tähän sivustomme alakohtaan olemme koonneet tietosuojakäytäntömme sekä yleisiä käyttöehtoja. Alla oleva koskee koko verkkoapteekkipalvelintamme, vierailuasi sillä ja sen eri alasivuilla sekä koko tilauksentekoprosessiasi aina tuoteinformaatiosivujen selailusta maksukäytänteiden täytäntöönpanoon.

Tarkoituksenamme on:

  • Ilmoittaa millaista dataa sinusta hankimme
  • Tiedottaa tiedonkeruun juurisyistä
  • Informoida verkkoapteekkiasiakkaitamme heidän mahdollisuuksistaan

Voimme tehdä alla olevaan käytäntömme muutoksia ilman, että siitä erityistoimin ilmoitamme, mutta tiedot käytäntömuutoksista ovat aina saatavilla – jää käyttäjän itsensä vastuulle tarkastaa ehdot ja kannustamme vierailemaan tällä sivulla aika ajoin näin tehdäksesi.

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt ehdot ja tilauksesi on meille vakuus täysi-ikäisyydestäsi. Vääränlaisten tai muunneltujen tietojen antaminen voi johtaa tilauksen mitätöintiin. Puutumme epäkohtiin aina niitä huomatessamme.

Nämä yksityisyyttäsi sekä yleistä www-sivujemme käyttöä koskevat ehdot olemme laatineet paraan kykymme mukaan käyttäjäsuojelua harjoittaaksemme.

Turvallisuus

Sitoumuksemme on turvata asiakkaiden sähköinen ja reaalimaailman turva ja teemmekin useita varotoimia pitääksemme turvaprotokollamme ilmatiiviinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noudatamme yksityisyydensuojaa mitä ankarimmalla tarkkuudella. Asiakkaidemme henkilötietoja hallitaan vain luottamuksella ja äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Varmistamme toiminnallamme, etteivät apteekkiasiakkaidemme tiedot vaarannu missään vaiheessa.

Olemme turvanneet verkkoapteekissamme asioinnin teknologian keinoin: käytämme WWW-alustamme turvaamiseen erityistä SSL-salaustajoka on internetsovellusten tietoliikenteen turvaamiseen kehitetty ja IP-osoitteiden välisen tiedonsiirron suojaava salausprotokolla. Tämän suojauksen ajantasaisen voimassaolon näkee osoitepalkkia vilkaisemalla. Kun internetosoite alkaa kirjainsarjalla ”https” eikä ”http”, tarkoittaa ”s” sitä, että sivustolla on SSL. Myös pikkuruinen lukko osoitteessa on varma merkki suojauksesta.

Asiakastietojen turva varmistuu myös reaalimaailmassa toimitiloissamme, sillä tietojenhallinnoinnin suorittavat vain kyseiseen työtehtävään vihkiytyneet ammattilaiset, muilta on evätty pääsy dataasi. Myös tietokoneemme sekä koko toimistotilamme on varusteltu asianmukaisin suojauksin.

Maksutapahtumat

Ostotapahtumien mahdollistamiseksi on apteekkiasiakkaan luovutettava tiettyjä tietojaan. Verkkoapteekkimme maksupolitiikka on kuitenkin vain luottamiemme ulkopuolisten tekijöiden tarjoamaa – maksat käyttäen suojattuja korttipalveluita verkossa. Hyväksymme maksutavoiksemme vain nimekkäitä luottokorttiyhtiöitä, jotka suorittavat varsinaisen maksutoimenpiteen ja finanssi-informaation liikuttelun.

Sivustorajapinta on lisäksi suojattu edellä mainituin keinoin, eikä se tallenna maksutapahtumatietoja, vaan käyttää niitä ainoastaan transaktioiden mahdollistamiseksi.

GDPR

Nettikauppamme asiakastietojen hallintaa sääntelee EU:n määräämä GDPR-asetus. EU-alueen maiden nykykäytännöt yhtenäistävä ja korvaava Euroopan yleinen tietosuojalauseke astui voimaan EU-maissa keväällä 2018.

Tietosuojalausekkeen perimmäinen tarkoitus on estää identiteettivarkauksia ja kaikenlaisia henkilötietojen väärinkäytöstapauksia.

Vahvauros.com ilmoittaa tämän lausunnon keinoin pyrkivänsä toimimaan tiedotusvelvollisuutemme mukaan. Lyhyesti sanottuna asetuksen säätelemä tiedottamisvelvollisuus määrää, että asiakkaalta on aina kysyttävä eksplisiittinen lupa tietojen tallentamistapahtumien yhteydessä. Lisäksi käyttäjälle tulee tiedottaa hänen valtuuksistaan ja hänelle tulee antaa mahdollisuus tarkastaa hänestä tallennettu informaatio.

Henkilökohtaiset tiedot ja niiden hankkiminen

Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitamme kaikkia tietoja tietystä henkilöstä, joita voidaan suorasti tai epäsuorasti käyttää tämän tunnistamiseen. Esimerkkejä tästä voivat olla jokin yksilölle tunnusomainen tekijä, kuten nimi.

Hankimme faktoja asiakkaasta, jotta voimme mahdollistaa ostoksentekotapahtuman ja ylläpitää verkkokauppaamme. Tietojen talteen ottaminen mahdollistaa myös asiakkaidemme suojelun, osotapahtuman parantamisen, säännösten noudattamisen, kommunikaation asiakkaidemme kanssa sekä omien ehtojemme ja sopimustemme valvomisen.

Hankkimiimme henkilöiviin tietoihin kuuluvat muun muassa:

  • Ikä
  • Katuosoite
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite
  • Tilaushistoria
  • Käytetty maksukortti

Saamme hankkimamme tiedot asiakkaan itse luovuttaessa ne meille, tai hänen selatessa verkkoapteekin tarjontaa ja informaatiosivuja. Jotkut tiedoista saattvat olla peräisin yhteistyökumppaneiltamme ja muilta tahoilta.

Emme hanki lain mukaan kiellettyä kävijädataa. Näitä ovat muun muassa sellaiset, jotka liittyvät rotuun, etniseen taustaan, uskontokuntaan, poliittisiin mielipiteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, yhdistyksiin kuulumiseen tai rikostuomioihin.

Ota huomioon, että poistuessasi verkkosivustoltamme, tai silloin, kun sinut uudelleenohjataan eri nettisivustolle tai sovellukseen, voidaan sinulta hankkia tietoja eri palveluehtojen mukaisesti.

Informaation säilyttäminen

Me vahvauros.com-sivustolla peräänkuulutamme datamäärien minimalismin periaatteita nyky-yhteiskuntamme informaatiotulvassa. Tästä syystä säilytämme asiakaskokonaisuuksia vain niin pitkään, kuin se on vaadittu laissa määrättyjen ja sopimuksellisten velvoitteiden täytäntöönpanon kannalta. Eri tietotyypeillä on erilaiset säilytysajat ja esimerkiksi kirjanpidollista dataa voimme joutua säilyttämään jopa vuosikausia. Säilytysaikaan vaikuttaa usea eri tekijä, kuten paikalliset lakimääritteiset vaatimukset sekä se, mihin tarvitsemme yksityiskohtia ja onnistummeko mahdollisesti saavuttamaan tarkoitusperämme muilla tavoin, kuin tietokantaa ylläpitämällä. Emme säilytä mitään turhaan, joten perusteet tietojen ylläpidolle on aina löydyttävä.

Jos asiakas rekisteröi käyttäjätilin nettiapteekkiimme, pysyvät tiliin liittyvät tiedot olennaisina niin kauan, kun asiakas pitää tiliä hallussaan. Tämän seurauksena tiedot pysyvät tallennettuina niin kauan, kun tili säilyy olemassa. Asiakkaan poistaessa tilin, poistamme siihen liittyvät tiedot kohtuullisen ajan puitteissa.

Luovuttaessasi digitaalisen identiteettisi yksilöivää dataa annat luvan sen säilyttämiseen ja prosessointiin ja me lupaudumme samalla tekemään sen näiden ehtojen mukaisesti.

Henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen eteenpäin

Voimme joutua palveluntarjoamistarkoituksessa tai lakivelvoitteidemme täyttämiseksi luovuttamaan asiakastietorekisterimme sisältämää dataa muille tahoille. Pyrimme turvaamaan tietosi elektronisessa siirtovaiheessa niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Voimme tarjota tietojasi tiedonkäsittelystä vastaaville alihankkijoille tai viranomaisten tarpeeseen milloin tahansa.

Meidän on toimittava yhteistyössä tiettyjen alihankkijoiden kanssa verkkoapteekkimme tarjotaksemme. Tästä on seurausta se, että joudumme tarjoamaan heille pääsyn joihinkin asiakastietokantamme osiin. Alihankkijakumppanimme eivät kuitenkaan voi käyttää dataa muihin tarkoitusperiinsä.

Osa palveluntoimittajistamme saattaa toimia myös GDPR:n piirin ulottumattomissa sijaitessaan Euroopan ulkopuolella. Luovuttaessamme datakokonaisuuksia tällaisille toimijoille, varmistamme tietojenkäsittelyn noudattavan asianmukaisia lakeja.

Myös lainvalvontaviranomaiset voivat harvinaislaatuisissa tapauksissa ottaa meihin yhteyttä ja olemme laissa velvoitettuja toimittamaan heille pyynnöstä eri asiakirjoja ja rekistereitä. Viranomaisille välitetty tieto tapahtuu vain virallisten päätösten ja paikallisten lakien mukaisesti.

Vahvauros.com ei missään nimessä julkaise asiakasdataansa. Emme myöskään luovuta, vuokraa tai kauppaa asiakastietoja taloudellista hyötyä tavoitellaksemme.

Oikeutesi asiakkaana

Vahvauros.com painottaa asiakkaan etua henkilödatan keruuseen liittyen. Nyt luettelemme valtuutuksesi ja kerromme, mitä toimia voit niiden toteuttamiseksi tehdä.

Informaatiosi tarkastelu: Verkkoapteekkiasiakkaanamme saat mahdollisuuden tietää, mitä asioita olemme tallentaneet sinusta käyttäjärekisteriimme. Voit myös kysyä, kuinka kauan tietojamme säilytämme, ottamalla meihin yhteyttä. Joudumme varmentamaan henkilöllisyytesi pyyntösi täytäntöönpanemiseksi.

Väärän datan korjaaminen ja lisäysten tekeminen: Kannamme vastuun siitä, että rekisterimme tiedot ovat aina ajantasaiset ja oikeat. Voit oikaista sinua koskevia tietoja ja lisätä niitä myös jälkikäteen. Pidäthän asiakasprofiilisi ajan tasalla, sillä se hyödyttää asiakkuussuhteen kaikkia jäseniä.

Mainontaluvan evääminen: voit halutessasi evätä luvan lähettää tietoa kampanjoista ja tarjouksista.

Tietojen poistamisen tai tallennettavien tietojen rajoittaminen: Laki velvoittaa säilyttämään henkilökohtaista dataa vain niin kauan kuin on olennaista, joten tämän ajan umpeuduttua voit pyytää tietojen poistoa. Voit myös rajoittaa tietojen keruuta muuttamalla esimerkiksi evästeasetuksiasi.

Valittamismahdollisuus: Jos jostain syystä koet, ettemme ole kohdelleet tietojasi GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit valittaa ensisijaisesti asiakaspalveluumme.

Evästeet

Kaikilla verkkosivustoilla käytetään evästeitä, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, eräänlaisia tiedonmurusia, jotka ovat välttämättömiä verkkoapteekkimme toiminnan kannalta. Niiden avulla voidaan katsoa vierailijoiden sivuston käyttötottumuksia sekä tutkia, miten käyttäjät reagoivat esimerkiksi mainoksiin. Nämä pienet tietomäärät, tyypillisesti tekstinpätkät, jaotellaan pysyviin ja väliaikaisiin evästeisiin, joista kumpaakin me käytämme verkkoapteekkisivustollamme.

Pysyvät evästeet säilövät tiedostoja käyttäjän tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle tallennustilaa hyödyntäen. Niiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta. Ne mahdollistavat muiden muassa sen, että sivusto ”muistaa” missä päin maailmaa hän asuu. Lisäksi nämä tekstitiedostot voivat auttaa muistamaan ostoskorisi sisällön, vaikka itse sulkisit välillä nettiselaimesi.

Väliaikaiseväste kulkee tietokoneen ja palvelimen välillä, mutta tuhoutuu, kun internetikkunasi sulkeutuu. Istuntokohtainen tekstitiedosto voi esimerkiksi mahdollistaa kirjautumisen tilillesi.

Toimintatapa on asiakkaan etu, sillä niiden avulla sivusto toimii asiaankuuluvalla tavalla. Lupa kannattaa myöntää, sillä muutoin emme välttämättä kykene tarjoamaan sinulle kaikkia osa-alueitamme. Halutessasi voit estää niiden tallentamisen netinkäyttövälineesi (oli se sitten Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari) asetuskohdasta.

Analytiikkatyökalut

Sivustollemme on sisällytetty web-analytiikkapalveluelementti anonymisoinnin mahdollistavalla ominaisuudella. Elementin voisi määritellä verkkoapteekkimme vierailijoiden käyttäytymiseen liittyvän tiedon hankkijaksi. Hankkimisen lisäksi se myös kokoaa ja analysoi tietoa. Analytiikkatyökalumme saavat myös arvokasta tietoa siitä, mitä kautta käyttäjämme ovat verkkoapteekkimme päätyneet.

Linkit ulkopuolisille nettisivuille

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä, jotka uudelleenohjaavat käyttäjän ulkopuolisille sivustoille. Me emme vastaa näiden verkkosivustojen käytänteistä, vaan ne voivat poiketa omastamme. Suosittelemme tutustumaan kunkin verkkosivuston käytänteisiin yleensä alatunnisteen lähettyviltä löytyvän Tietosuoja-linkin kautta.

Vastuuvapauslauseke käyttöön liittyen

Tekemällä tilauksen erektiolääkkeitä jakelevasta verkkoapteekistamme tiedostat sen, että tuotteet siirtyvät vastaanottohetkellä omistukseesi ja olet täten vastuussa niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Me emme vastaa kauttamme tilattujen tuotteiden väärinkäyttötapauksista. Lue aina erektiolääkeohjeistukset tuoteselosteineen ja keskustele lääkealalla toimivan ammattilaisen kanssa ennen erektiolääkkeiden käyttämistä. Ota myös selvää mahdollisista lääkeinteraktioista ja allergioista.

Tavaramerkit ja geneeriset valmisteet

Verkkoapteekissamme myynnissä olevat lääkemerkit sekä niiden logot ovat brändinimeä kantavien lääkealalla toimivien yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä ja patentoimia tuotteita. Emme ole lääkemerkkien kuten Viagra, Levitra, Kamagra tai Cialis, omistajia, vain toimimme ainoastaan verkkojälleenmyyjinä.

Valikoimamme geneeriset merkit sisältävät vaikuttavaa ainetta ja on nimetty kyseisen aineen mukaisesti. Nämä ovat tulleet markkinoille brändiversion patentin raukeamisen jälkeen.

Muut ohjeistukset

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi tai haluatko selvennystä johonkin artikkelin kohtaan? Olemme koostaneet yksityiskohtaiset sivut koskien tilauksen tekoa, toimitusta, kuljetusta sekä asiakkaidemme usein pohtimia ongelmia. Lisätietoja saadaksesi kontaktoi meitä yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostiviestitse.

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, tarjotaksemme henkilökohtaisia mainoksia tai sisältöä ja analysoidaksemme liikennettä. Klikkaamalla "Hyväksy kaikki", hyväksyt evästeiden käytön.

Hyväksy kaikki